Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą mailową pod adres rekrutacja@poltent.pl wraz z odpowiednimi klauzulami.

Klauzula podstawowa: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLTENT Sp. z o. o. w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ”

Zamieszczenie w CV klauzuli podstawowej jest dobrowolne, jednak koniecznie w przypadku zawarcia w CV innych danych niż wynikające z art. 221 KP tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli zgadza się Pani/Pan na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli dodatkowej.

Dodatkowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLTENT Sp. z o. o. również na potrzeby przyszłych rekrutacji, (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). ”

CV przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, od momentu jego nadesłania.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Na obecną chwilę nie poszukujemy żadnych pracowników

Pakiet Rozszerzonej Gwarancji

Poczuj spokój na kolejne lata i kupuj jeszcze taniej!
Więcej

Szybki kontakt

Zapytaj o produkt, podziel się z nami swoja opinią lub pochwal się zdjęciami z akcji.
+48 32 720 65 23
Pon - Pt od 8:00 do 17:00
kontakt@poltent.pl
 nagroda_srebro Jakość Roku 2017 Jakość Roku Złoto
Certyfikat wiarygodności biznesowej
Telefon:32 720 65 23
Fax:32 797 99 00
Mail:kontakt@poltent.pl