RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I. Administratorem Państwa danych osobowych jest POLTENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Ślaskim (44-304) oś. 1 Maja 16 J wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234952,
Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Poltent Sp. z o. o., 44-304 Wodzisław Śląski os. 1 Maja 16 J lub email: rodo@poltent.pl


II. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
1. w celu zawarcia umowy:
a) sprzedaży produktów nowych lub reklamowanych,
b) świadczenia na rzecz Klienta usług naprawy,
na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8. w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie nagród rzeczowych, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego za pomocą formularza kontaktowego celem dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób;

10. w celu informowania Państwa o naszej aktywności, promowania naszych produktów, usług oraz wydarzeń, które organizujemy, a także w celu budowania i utrzymania społeczności z nami związanej oraz komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcji poszczególnych serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości)  w przypadku zalogowania się i korzystania przez Państwa z mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, YouTube), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO)


III. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • Wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli do momentu upływu okresu roszczenia podatkowego licząc od końca roku, w którym to roszczenie wygasa. Liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  • Dane przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody.
  • Zapis z monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku przechowywany jest do momentu nadpisania.


IV. Odbiorcami Państwa danych są: nasi pracownicy i współpracownicy, banki, instytucje płatnicze, operatorzy pocztowi oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską niebędące operatorami pocztowymi oraz podmiot dostarczający oprogramowania służącego zarządzaniu i prowadzeniu księgowości.


V. Na zlecenie Administratora, Państwa dane mogą być udostępnione do podwykonawców (podmioty przetwarzające), takich jak np. kancelarie prawne.


VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

 
VII. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy, udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe, otrzymywania newslettera oraz wzięcia udziału w konkursach internetowych.


VIII. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.


IX. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


X. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również poza terenem Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Szybki kontakt

Zapytaj o produkt, podziel się z nami swoja opinią lub pochwal się zdjęciami z akcji.
+48 32 720 65 23
Pon - Pt od 8:00 do 17:00
kontakt@poltent.pl
 nagroda_srebro Jakość Roku 2017 Jakość Roku Złoto
Certyfikat wiarygodności biznesowej
Telefon:32 720 65 23
Fax:32 797 99 00
Mail:kontakt@poltent.pl